FLOR Dişleri florlasak da mı saklasak yoksa florlamadan mı saklasak?

Erken çocukluk çağı çürükleri, tükürük, diyet ve muhtemelen genetik faktörler dahil olmak üzere çeşitli biyolojik belirleyicilerden etkilenen bölgeye özgü, çok faktörlü bir hastalıktır; bu hastalık, birçok gelişmekte olan ülkede, özellikle düşük gelirli, yetersiz hizmet alan gruplarda önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir. Pediatrik diş hekimleri tarafından klinik uygulamada geleneksel yöntemlere ek olarak çeşitli çürük önleyici stratejiler (eğitimsel ve profilaktik) benimsenmiştir. Bu profilaktik işlemler arasında en yaygın olanı pit ve fissür örücüler ile florürlü vernik ve jellerin topikal uygulanmasıdır. Flor, bütün popülasyonlarda ağız sağlığını geliştirmede belirgin bir rol oynamaktadır.

Günümüzde ticari olarak satılan veya diş hekimi tavsiyesiyle reçete edilen birçok flor içeren ürün bulunmaktadır. Topikal florür uygulamaları, profesyonel ve bireysel olmak üzere iki ayrı kategoriye ayrılmaktadır. Profesyonel olarak uygulanan florlu ürünler mililitresinde 5 ile 19 mg florür içeren 5000 ve 19.000 arasında konsantrasyona sahiptirler. Klinikte uygulanan topikal flor uygulamaları; florür solüsyonlarını, florlu jelleri, florlu vernikleri, iyonoferezi ve intra oral flor salan cihazları kapsamaktadır. Bireysel uygulanan florlu ürünler ise diş hekiminin tavsiyesi üzerine verilen ve bireyin kendi tarafından alınan ürünlerdir. Bu ürünler, florlu gargaralar ve diş macunları gibi mililitresinde 0,2 ile 1 mg floürür içeren, 200 ile 1000 ppm aralığında düşük oranda düşük flor konsantrasyonuna sahip ürünlerdir.

Son otuz yılda, florürlü verniklerin küçük çocuk popülasyonunda çürüklerin önlemesi için etkili stratejiler olarak kabul edilmiş ve dünya çapında yaygınlığının azalmasına katkıda bulunmuştur [Amerikan Pediatrik Diş Hekimliği Birliği, 2019]. Florür vernikleri, çürük önleyici ve yeniden mineralize edici etkilerini desteklemek ve uzatmak için tasarlanmış konsantre topikal florür formülasyonlarıdır. Amerikan Pediatrik Diş Hekimliği Derneği’ne (AAPD) göre, en yaygın olarak kullanılan topikal florür vernikleri şu anda %5 sodyum florür [(NaFV) %2.26 F; 22.600 ppm F] ve asitleştirilmiş fosfat florür [(AFPV) %1.23 F; 12.300 ppmF].

Süt ve daimi dişlerin mine yüzeyine yılda en az iki kez uygulandığında her iki ajanın da çürüğün önlenmesinde etkili olduğuna dair kanıta dayalı incelemelerden yeterli destek vardır [Amerikan Pediatrik Diş Hekimliği Derneği, 2019].

Eğer çocuklarınız dişlerini çok iyi fırçalıyor, paketli gıdalardan uzak duruyor ve herhangi bir çürük lezyonu bulunmuyorsa klinik ortamında flor vernik/jel uygulatmanıza gerek yok. Ancak dişlerini fırçalamıyor, sık sık paketli gıdaları tüketmeyi tercih ediyor ve dişlerinde de çürükler bulunuyorsa flor vernik/jel uygulaması yapılmasında fayda var.


Cevap Bırakın.

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Designed By Strategy Cube

TurkishEnglishGerman
Call Now Button0544 436 30 77